سوالات و پاسخنامه

فرم تماس با ما
       
     
     
   
 
سوالات متداول
  • زمان اعلام نتایج متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.
جدول زمانی و نکات مهم آزمون
 چهارشنبه مورخ  1395/12/18

بصورت حضوری از آموزش دانشکده پزشکی در ساعات اداری
زمان توزیع کارت
روز پنجشنبه مورخ 19/12/1395 راس ساعت 9 صبح زمان برگزاری آزمون
روز پنجشنبه مورخ 19/12/1395 - اعلان روی سایت در ساعت 17 توزیع کلید
بعد از اتمام آزمون  لغایت شنبه مورخ 1395/12/21 بصورت وارد شدن در سامانه آزمون جمع آوری اعتراضات
از طریق وب سایت ، پس از ورود به سیستم می توانید از نتیجه آزمون خود مطلع شوید.  اعلام نتایج
راهنمایی آزمون جامع راهنمای آزمون جامع
منابع آزمون منابع  آزمون
@CopyRight 2008  Medical Nanotechnology Supercomputing Centerercomputing Center