فرم تماس با ما
     
   
 
 
     
     
     

تلفن تماس واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی :02123872508-02123872507

زمان دریافت کارت ورود به جلسه : 11 اردیبهشت و 12 اردیبهشت

@CopyRight 2008  Medical Nanotechnology Supercomputing Center