پنجاه و هفتمین دوره آزمون جامع علوم پایه - بیست و دومین آزمون جامع علوم پایه
شهریور 96
 
 
      سوالات و پاسخنامه

فرم تماس با ما
       
     
     
   
 
سوالات متداول

 

جدول زمانی و نکات مهم آزمون
 چهارشنبه مورخ 01/06/96

بصورت حضوری از آموزش دانشکده پزشکی در ساعات اداری
زمان توزیع کارت
روز پنجشنبه مورخ 02/06/96 زمان برگزاری آزمون
روز پنجشنبه مورخ  02/06/96 - اعلان روی سایت در ساعت 13 توزیع کلید
بعد از اتمام آزمون  لغایت شنبه مورخ  96/06/04 بصورت وارد شدن در سامانه آزمون جمع آوری اعتراضات
   
@CopyRight 2008  Medical Nanotechnology Supercomputing Centerercomputing Center