فرم تماس با ما
     
   
 
 
     
     
     
اطلاعیه
دستورالعمل آزمون

محل و تاریخ برگزاری آزمون شفاهی فلوشیپ 

جدول زمانی و نکات مهم آزمون
سه شنبه 96/02/19 و چهارشنبه 96/02/20 از طریق ورود به سامانه زمان توزیع کارت
روز پنجشنبه مورخ 21/02/1396    زمان برگزاری آزمون
پاسخنامه و کلید سوالات توزیع کلید
از ساعت 12:30 الی 13:30 بصورت کتبی  تحویل به مسئول رسیدگی به اعتراضات جمع آوری اعتراضات
نتایج آزمون  اعلام نتایج
@CopyRight 2008  Medical Nanotechnology Supercomputing Center